Jdi na obsah Jdi na menu
 


skoda

ŠKODA a její historie

V roce 1859 založil hrabě Valdštejn - Vartenberk v Plzni pobočku své slévárny a strojírny. Továrna s více než stem pracovníků vyráběla stroje a zařízení pro cukrovary, pivovary, doly, parní stroje, kotle, železné mostní konstrukce, zařízení pro železnice atd. V roce 1866 nastupuje na post hlavního inženýra a následně v roce 1869 továrnu kupuje ing. Emil Škoda, zdatný strojírenský odborník a dynamický podnikatel.Zakrátko svůj závod rozšiřuje a v osmdesátých letech zakládá na svou dobu velmi moderní ocelárnu, která je schopná dodávat odlitky o hmotnosti desítek tun.Ocelové odlitky a později výkovky pro velké osobní a válečné lodě, se staly vedle cukrovarů významnými exportními obory Škodovy továrny.


V roce 1899 vznikla ze stále se rozšiřujícího podniku akciová společnost a ještě před vypuknutím první světové války se staly Škodovy závody největší zbrojovkou Rakouska - Uherska. Dodávají jak námořnictvu tak pozemním silám především těžká děla a munici.


Exportovány jsou nejen odlitky, z nichž za zmínku stojí části potrubí pro elektrárnu na Niagarských vodopádech nebo pro zdymadla Suezkého průplavu, ale také strojní zařízení cukrovarů v Turecku , pivovarů v celé Evropě a dělostřeleckého materiálu na Dálný východ a do Jižní Ameriky.


Válečné roky 1914 - 1918 znamenaly pokles mírové výroby. Značné prostředky byly věnovány výstavbě dalších výrobních kapacit. V té době již Škodovy závody kontrolovaly akciovou majoritou řadu podniků s jinou než zbrojní výrobou v českých zemích a v zahraničí. V roce 1917 pracuje v Plzni již 35 tisíc zaměstnanců.


Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl podnik za složitých ekonomických podmínek poválečné Evropy přetransformován z výlučně zbrojního na mnohooborový koncern. Výrobní program zahrnoval vedle tradičních, řadu nových oborů, kterými se staly např. parní a později elektrické lokomotivy...


V roce 1923 byla do obchodního rejstříku zapsána dnes světově proslulá ochranná známka - okřídlený šíp v kruhu. Od poloviny třicátých let narůstá vlivem zhoršující se politické situace v Evropě objem výroby zbraní.


Druhá světová válka a nedobrovolné včlenění koncernu do zbrojního programu nacistického Německa, způsobily podniku značné škody nejen v závodech samých (zničení 70 % areálu po náletu spojeneckých letadel v dubnu 1945) , ale i ztrátu řady zahraničních trhů.


V roce 1945 byl koncern zestátněn. Postupně se od Škodových závodů oddělovaly jeho části, jako např. automobilka v Mladé Boleslavi, letecká továrna v Praze, závody na Slovensku a další továrny na potravinářská zařízení. Hlavním úkolem se stává výroba zařízení pro těžké strojírenství, investiční průmyslovou výstavbu, hromadnou dopravu a energetiku. Export směřuje převážně do zemí tehdejšího socialistického bloku.


Po roce 1989 nastává pro koncern ŠKODA období transformace ze státního do privatizovaného podniku, spojené s hledáním nejen optimálního výrobního programu, ale i s rozšiřováním obchodních kontaktů a hledáním jiných trhů, než do té doby prioritních a jediných trhů zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) a tehdejšího Sovětského svazu, které se po roce 1989 zhroutily.


V roce 1992 byla firma privatizována tzv. českou cestou. Začala rozšiřovat své výrobní aktivity (nákup automobilkek TATRA a LIAZ, výstavba závodu na výrobu nápojových plechovek z hliníku, atd.). Tato expanze stála společnost finanční stabilitu. V roce 1999 byla podepsána dohoda s největšími věřitelskými bankami (tzv. standstill agreement) a byla zahájena restrukturalizace celého kapitálového společenství. Společnost se podařilo po stránce právní a finanční stabilizovat. Nyní probíhá oborová restrukturalizace výrobních společností. Hlavní roli převzala v dubnu 2000 nově vzniklá společnost ŠKODA HOLDING a.s. s původně 19 dceřinými společnostmi a většinou hlavních výrobních oborů.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář